22 مرداد

دست چپ بالا به مناسبت ۲۲مرداد روز جهاني چپ دست‌ها

/post-12/

روز ۱۳ اوت برابر با ۲۲ مرداد به نام روز جهاني چپ‌دست‌ها نامگذاري شده‌است. نام اين روز در سال ۱۹۷۶ برابر با ۱۳۵۵ خورشيدي پيشنهاد شد و به تصويب رسيد. دليل نامگذاري اين روز، انتقاد از اين است که تمامي ابزارها و امکانات براي راست دست ها طراحي شده اند( مانند صندلي هاي يک دسته، صندلي راننده در...