کلیک

چپ دست ها کندتر از راست دست ها کلیک می کنند + اینفوگرافی

/post-22/

نتایج برخی مطالعات تجربی روی عملکرد چپ دست ها در فضای مجازی از کندتر بودن عملکرد چپ دست ها نسبت به راست دست ها حکایت دارد. به گزارش سایت انجمن چپ دست های ایران، بر این اساس گفته می شود راست دست ها هشت درصد بیشتر از چپ دست ها کلیک می کنند. همچنین چپ دست ها 20 درصد زمان بیشتری صرف کلیک کردن...