کاربردهای هوش کلامی

هوش کلامی چیست و راه های تقویت آن چگونه است / کاربردهای هوش کلامی

/post-86/

بر اساس نظریه ی هوش های چندگانه، انسان ها دارای انواع مختلفی از هوش هستند. هوش هیجانی، هوش عددی، هوش موسیقایی، هوش فضایی، هوش کلامی و …. ما بیش از همه به هوش کلامی خود وابسته هستیم. در واقع با کلمات فکر می کنیم و حرف می زنیم. هوش کلامی توانایی تحلیل اطلاعات و حل مسائل به کمک استدلالات...