چپ دستان ایران

راههای ارتباط با انجمن چپ دست های ایران

/post-5/

دوستان خوب چپ دست سلام! در همین مدت کمی که انجمن چپ دست های ایران کار خودش را شروع کرده و تقریبا تبلیغ خاصی هم نکرده ، پیامهای زیادی از طرف دوستان مختلف داشتیم. پزشک ، مهندس، مدیران بخشهای مختلف خصوصی و عمومی، دانشجو، خانه دار ، محصل و ... برای همکاری و انجام امور انجمن اعلام ـمادگی کردند....

56 حقیقت جالب در مورد چپ دستی

/post-4/

سایت انجمن چپ دستان ایران : تلخی برخوردها مبنی بر شوم بودن چپ دستی حتی در دانشگاه !! را بعنوان یک چپ دست فراموش نمی کنم. چپ‌دستی به مفهوم تمایل طبیعی افراد در استفاده از دست چپ برای انجام کارهای گوناگون و بویژه نوشتن است. بطور طبیعی، بیشتر انسان‌ها راست‌دست هستند به این معنا که برای انجام...

دلایل چپ دستی و خرافات درباره چپ دستها

/post-1/

۲۲ مرداد برابر با ۱۳ اوت، به نام روز جهانی چپ‌دستی نامگذاری شده است. نام این روز در سال ۱۹۷۶ برابر با ۱۳۵۵ خورشیدی پیشنهاد شد و به تصویب رسید. دلایل گوناگونی برای نام گذاری این روز به نام چپ دستان بوده یکی از دلایل نامگذاری این روز، انتقاد از این است که تمام ابزارها و امکانات برای راست دست...