پردیس سینمایی ملت

اولین گردهمایی چپ دست های ایران برگزار می شود

/post-105/

اولین گردهمایی چپ دست های ایران برگزار می شود. به گزارش روابط عمومی انجمن چپ دست های ایران در این مراسم که امروز یکشنبه ۲۲ مرداد ۹۶ در پردیس سینمایی ملت برگزار می شود تعداد زیادی از چپ دست های کشورمان حضور خواهند داشت. همچنین مهمانان متعددی از جمله هنرمندان صداوسیما ، چهره های هنری سینما ،...