ورزشکاران چپ دست

پیشنهاد شما برای اولین همایش چپ دست های ایران چیست؟

/post-27/

دوستان خوب و باهوش چپ دست سلام. به یاری خدا در سال 95 اولین همایش چپ دست های باهوش ایرانی را برگزار خواهیم کرد. کوتاه و مختصر و مفید بگویید برای بهتر برگزار شدن همایش چه ایده و پیشنهادی دارید؟ دعوت از هنرمندان؟ بازیگران؟ ورزشکاران؟ ایجاد چالش برای راست دست ها؟ سخنرانی؟ جشن؟ چه کاری به نظر...