هوش کلامی چپ دست ها

مقايسه هوش (کلامی و عملی) بین چپ دست ها و راست دست ها

/post-85/

وب سایت انجمن چپ دست های ایران از این پس نتایج تحقیقات علمی در خصوص چپ دست ها که تا کنون در ایران انجام شده را منتشر خواهد کرد. (این دومین مقاله از این دست است) آنچه ملاحظه می کنید نتیجه یک تحقیق با نام «دست برتري و هوش: مقايسه هوش (کلامی و عملی) و خرده مقياس هاي آن بين چپ دست ها و راست...

هوش کلامی چیست و راه های تقویت آن چگونه است / کاربردهای هوش کلامی

/post-86/

بر اساس نظریه ی هوش های چندگانه، انسان ها دارای انواع مختلفی از هوش هستند. هوش هیجانی، هوش عددی، هوش موسیقایی، هوش فضایی، هوش کلامی و …. ما بیش از همه به هوش کلامی خود وابسته هستیم. در واقع با کلمات فکر می کنیم و حرف می زنیم. هوش کلامی توانایی تحلیل اطلاعات و حل مسائل به کمک استدلالات...