هنرمندان چپ دست

گروه تلگرامی چپ دست های ایران آغاز به کار کرد

/post-15/

پس از آغاز عضوگیری انجمن چپ دست های ایران و به دلیل گستره بزرگ جغرافیایی کشور عزیزمان، گروه تلگرامی چپ دست های ایران برای ارتباط بهتر میان اعضا راه اندازی شد. روابط عمومی موسسه فرهنگی هنری ترنم اندیشه روشن از اعضای انجمن چپ دست های ایران خواست برای عضویت در این گروه پس از نصب نرم افزار...