نامزدی

پنهان کردن چپ دستی در اولین ناهار آشنایی!

/post-61/

خانم مینا برامون نوشتن:: با خوندن مطالب بقیه یاد یه خاطره ی شیرین افتادم که بر می گرده به روزهایی که تازه با همسرم آشنا شده بودم. چند وقتی بود که ازم خواستگاری کرده بود و برای اشنایی بیشتر با هم صحبت می کردیم یه روز منو به رستوران دعوت کرد و خواهرم بهم گوشزد کرده بود که خیلی دور از ادبه که...