مقاله

موفقیت بیشتر افراد چپ دست در آزمون سراسری ورود به دانشگاه‌های ایران

/post-127/

یک تحقیق خوب و علمی درباره چپ دست ها دکتر مریم نوروزیان۱، دکتر جمشید لطفی۲ ۱- دانشگاه علوم پزشکی ایران؛ بیمارستان روزبه، تهران، ایران. ۲- دانشگاه علوم پزشکی ایران؛ بیمارستان دکترشریعتی، تهران، ایران. چکیده: (۱۸۴۲ مشاهده) در متون علمی چپ دستی از طرف عده‌ای با عوامل آسیب‌زا مرتبط بوده و به...

جذب ذهنی چیست ؟ و درباره چپ دست ها چگونه عمل می کند؟

/post-108/

اكنون چپ دست بودن، يك اصطلاح به معناي تمام ويژگي هاي ذهني، رواني و رفتاري فرد و نه صرفا با دست چپ نوشتن مي باشد. پس هنگامي كه در اين مقاله يا در مواقع ديگر از اين اصطلاح استفاده مي كنيم بايد توجه داشت كه كليه موارد را در نظر بگيريم. چپ دست ها در موقعيت هاي مشابه، بيشتر جذب هم مي شوند، به...