مستند

موفقیت بیشتر افراد چپ دست در آزمون سراسری ورود به دانشگاه‌های ایران

/post-127/

یک تحقیق خوب و علمی درباره چپ دست ها دکتر مریم نوروزیان۱، دکتر جمشید لطفی۲ ۱- دانشگاه علوم پزشکی ایران؛ بیمارستان روزبه، تهران، ایران. ۲- دانشگاه علوم پزشکی ایران؛ بیمارستان دکترشریعتی، تهران، ایران. چکیده: (۱۸۴۲ مشاهده) در متون علمی چپ دستی از طرف عده‌ای با عوامل آسیب‌زا مرتبط بوده و به...