مسابقات روبیک

ثبت نام ترم پاییز " حل مکعب روبیک " آغاز شد

/post-107/

ثبت نام کلاس های پرورش ذهن محاسباتی و خلاقیت با حل مکعب روبیک در انجمن چپ دست های ایران آغاز شد. به گزارش روابط عمومی این انجمن خانم سمانه صفایی که خود از مربیان چپ دست و داور مسابقات کشوری حل مکعب روبیک هستند، استاد این کلاس خواهند بود. ظرفیت کلاس، تنها 20 نفر بوده و اولویت با عزیزانی است...