مریم نوروزیان

موفقیت بیشتر افراد چپ دست در آزمون سراسری ورود به دانشگاه‌های ایران

/post-127/

یک تحقیق خوب و علمی درباره چپ دست ها دکتر مریم نوروزیان۱، دکتر جمشید لطفی۲ ۱- دانشگاه علوم پزشکی ایران؛ بیمارستان روزبه، تهران، ایران. ۲- دانشگاه علوم پزشکی ایران؛ بیمارستان دکترشریعتی، تهران، ایران. چکیده: (۱۸۴۲ مشاهده) در متون علمی چپ دستی از طرف عده‌ای با عوامل آسیب‌زا مرتبط بوده و به...

چپ دست ها در کنکور بیشتر قبول می شوند

/post-112/

بررسی میزان موفقیت داوطلبان شركت‌كننده در كنكور در مدت پنج سال نشان داد كه داوطلبان چپ دست شركت كننده در كنكور بیش از افراد راست دست در این آزمون پذیرفته می‌شوند. دكتر مریم نوروزیان، استادیار دانشگاه علوم پزشكی تهران و پژوهشگر برگزیده گروه علوم بالینی داخلی دهمین جشنواره تحقیقاتی علوم...