محاسبات ذهنی

یافته های علمی نشان می دهد؛ چپ دستها ریاضی را بهتر می فهمند

/post-103/

عقیده بر این است که افراد دست چپ، باهوش تر هستند. اما آیا واقعا اینگونه است؟ به گزارش خبرگزاری مهر، در گزارش ساینس الرت آمده است: یک عقیده کلی وجود دارد که بر اساس آن میان هوش و چپ دست بودن ارتباطی وجود دارد. برای این منظور نگاهی به تاریخ بیندازیم: لئوناردو داوینچی، مارک تواین، موتزارت،...

«محاسبات ذهنی کاربردی» با مهیار مهدی پور نابغه محاسبات ذهنی ایران

/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%DA%86%D9%BE-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%8A-%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B0%D9%87%D9%86%D9%8A-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%8A-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%8A-%D9%BE%D9%88%D8%B1/

انجمن چپ دست های ایران در ادامه برنامه های خود برای کشف و پرورش استعدادهای چپ دست های باهوش اقدام به برگزاری دوره های «محاسبات ذهنی کاربردی» برای علاقمندان کرده است. در این دوره استاد مهیار مهدی پور نابغه محاسبات ذهنی ایران تدریس خواهند کرد. آقای مهدی پور که متولد 1370 است 15 سال سابقه...