شناخت چپ دست ها

چپ دست ها را چطور می شود شناخت؟

/post-7/

سايت انجمن چپ دست های ایران : چپ دست ها و راست دست ها در انتخاب گونه ی اول برای بوسیدن با هم فرق دارند و همین اغلب باعث برخورد بینی ها می شود! در مهمانی ها هم برخی چپ دست ها اشتباها از لیوان کنار دستی شان می خورند! چپ دست ها در سینما و تئاتر بیشتر دوست دارند در سمت چپ بنشینند ، لباس ها را...