سنتور

درد دل هاي يک چپ دست - مشکل با ساز سنتور

/post-25/

انجمن چپ دست هاي ايران:‌ چپ دست ها در انجام امور روزمره و هنري گاه به مشکلاتي بر ميخورند که شايد درک ان براي اغلب افراد جامعه راحت نباشد. در اينجا تجربه هاي ارسالي از سوي چپ دست ها را منتشر ميکنيم. اين مطلب را بهنام براي ما فرستاده و از تجربه تلاش براي نواختن ساز سنتور گفته که براي راست...