ساندویچ

زندگی در دنیای راست دست ها ؛ این قسمت: «ساندویچ»

/post-91/

فرستنده: م.عبدی از اعضای انجمن چپ دست های ایران احتمال خیلی وقت ها این مشکل رو داشتید ولی توجه نکردید. مغازه های فست فود نون های باگت رو از سمت چپ برش میزنن و بعد مواد ساندویج رو پر میکنن داخلش. چون راست دست ها ساندویج رو با دست راست میگیرن و میخورن! اما ما #چپ_دست ها اگه بخوایم ساندویچ رو...