زوال عقل

افراد خلاق فقط "راست‌مغز" نیستند

/post-90/

انجمن چپ دست های ایران: بررسی‌های گذشته حاکی از آن بود که افراد خلاق و هنرمند راست‌مغز و افراد منطقی و تحلیلی چپ‌مغز هستند. اما آیا واقعا مغز دقیقا چنین عملکردی دارد؟ با این مطلب همراه باشید تا به واقعیت این موضوع پی ببریم. نتایج بررسی‌های جدید نشان داده است، یک فرد نمی‌تواند فقط راست‌مغز...