راههای ارتباط

راههای ارتباط با انجمن چپ دست های ایران

/post-5/

دوستان خوب چپ دست سلام! در همین مدت کمی که انجمن چپ دست های ایران کار خودش را شروع کرده و تقریبا تبلیغ خاصی هم نکرده ، پیامهای زیادی از طرف دوستان مختلف داشتیم. پزشک ، مهندس، مدیران بخشهای مختلف خصوصی و عمومی، دانشجو، خانه دار ، محصل و ... برای همکاری و انجام امور انجمن اعلام ـمادگی کردند....