دلایل چپ دست شدن جنین

راز چپ دستی آشکار شد

/post-3/

سایت انجمن چپ دستهای ایران : گروهی از نورولوژیست های آمریکایی با مقایسه افراد راست دست، چپ دست و دو دست سرانجام موفق شدند راز مغز، ژنتیک و تفاوت های انسانی میان راست دست ها و چپ دست ها را آشکار کنند. به گزارش خبرگزاری مهر، افلاطون و ارسطو چپ دست بودند و چارلز داروین نیز عادت به استفاده از...