درصد افراد چپ دست

دلایل چپ دستی و خرافات درباره چپ دستها

/post-1/

۲۲ مرداد برابر با ۱۳ اوت، به نام روز جهانی چپ‌دستی نامگذاری شده است. نام این روز در سال ۱۹۷۶ برابر با ۱۳۵۵ خورشیدی پیشنهاد شد و به تصویب رسید. دلایل گوناگونی برای نام گذاری این روز به نام چپ دستان بوده یکی از دلایل نامگذاری این روز، انتقاد از این است که تمام ابزارها و امکانات برای راست دست...