درآمد چپ دست ها

چرا چپ دست‌ها پولدار ترند؟!

/post-6/

سايت انجمن چپ دست های ایران : این را دیگر همه می‌دانند که در بسیاری از جوامع به چپ دست‌ها با دیده چندان مساعدی نگریسته نمی‌شود. در سنت مسیحی شیطان معمولا با دست چپ ارتباط می‌یابد؛ و کلمه «سینیستر» هم در زبان لاتین برای سمت چپ و امور شیطانی به کار می‌رود. عرب‌ها هم معمولا از دست راست شان...