جلال آل احمد

جلال آل احمد قطعا چپ دست بوده است ؟ + سند

/post-78/

خانم کیانی نژاد از نویسندگان و فرهیختگان محترم عضو انجمن چپ دست های ایران کشف جالبی کردند و نوشتند: به احتمال قریب به یقین مرحوم جلال آل احمد نویسنده شهیر و روشنفکر ایرانی هم "چپ دست" بوده است. ایشان برای اثبات ایده خود به بخشی از کتاب «داستان گلدسته ها و فلک» از پنج کتاب جلال آل احمد...