تیک چپ دستی

مامان! تیک چپ دستی درسته یا تیک خانم معلم؟!

/post-110/

خانم فائزه از اعضای انجمن نوشتن: 30 سالمه کلا دست و پا و گوش و چشم بنده چپه ب عبارتی چپول ب تمام معنا هستم 😂😂😂 دیشب پسر 7 ساله من میگفت مامان رفتم ب خانم گایینی(معلم پسرم هستن ایشون )گفتم که تیکی ✔️که توی کتاب و دفترم میزنی اشتباهه مامانم درست تیک میزنه 🙈🙈گفتم نه مامان معلمتون درست...