تعداد چپ دست ها

تعداد چپ دست ها 3 برابر شده است!

/post-10/

نتایج تحقیقات دانشمندان انگلیسی نشان می دهد که تعداد افراد چپ دست نسبت به یک قرن قبل سه برابر شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، پروفسور کریس مک مانوس از دانشگاه کالج لندن در تحقیقات خود نشان داد که درصد افرادی که در سال 1907 از دست چپ به عنوان دست نوشتاری خود استفاده می کردند تنها سه درصد از...