بیل کلینتون

چند رئيس جمهور آمريکا چپ دست بودند؟‌+‌ عکس

/post-20/

انجمن چپ دست هاي ايران: 13 آگوست برابر با 23 مرداد روز جهانی چپ دست ها نام گذاری شده است. نام این روز در سال 1976 پیشنهاد شد و به تصویب رسید. در این روز صفحه رسمی تویئتر کاخ سفید با انتشار پستی روز جهانی چپ دست ها را به تمام رئیس جمهور های چپ دست آمریکا تبریک گفت. باراک اوباما بيل کلينتون...