املاء

اولین دیکته مدرسه که از سمت چپ نوشته شد!

/post-88/

خانم اعظم کردان برامون نوشتن:: سلام... من چپ دستم 34سال سن دارم.. وقتی کلاس اول بودم سر زنگ املاء، جملات را شروع کردم از سمت چپ دفتر نوشتن.... درحالی که تمامی کلمات را درست نوشته بودم ولی معلم نمره ای به من نداد و فقط گفت فردا مادرتو بیار مدرسه.... معلم به مامانم گفت دخترت از سمت چپ املاشو...