استاد آموزش گیتار برای چپ دست ها

اولین جلسه آموزش گیتار با استاد سخت گیر!

/post-77/

خانم آنیتا محرمی برامون نوشتن:: اولین جلسه کلاس گیتارم بود شنیده بودم که استاد من از اون استادای خشن و بداخلاقه خلاصه حسابی ترسیده بودم و استرس داشتم واقعا ازش ترسیده بودم اخم کرده بود و صداش کلفت بود خلاصه بعد از ده دقیقه که برام مث ده سال گذشت گفتم خب گیتارتو در بیار دست بگیر ببینم منم...