مقايسه هوش (کلامی و عملی) بین چپ دست ها و راست دست ها

مقايسه هوش (کلامی و عملی) بین چپ دست ها و راست دست ها

وب سایت انجمن چپ دست های ایران از این پس نتایج تحقیقات علمی در خصوص چپ دست ها که تا کنون در ایران انجام شده را منتشر خواهد کرد. (این دومین مقاله از این دست است)

آنچه ملاحظه می کنید نتیجه یک تحقیق با نام «دست برتري و هوش: مقايسه هوش (کلامی و عملی) و خرده مقياس هاي آن بين چپ دست ها و راست دست ها » است که در پاییز 1390 در نشریه روان شناسی تربيتی (روانشناسی و علوم تربيتی) و پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی منتشر شده است.

نویسندگان:  علي پور احمد، صالح ميرحسني وحيده

 

چکیده:

هدف از اين پژوهش بررسي و مقايسه نمره هوش (کلامي و عملي) و خرده مقياس هاي آن بر اساس دست برتري بين دو گروه چپ دست و راست دست بوده است. نمونه پژوهش را 120 دانشجوي کارشناسي تشکيل دادند که به روش تصادفي ساده انتخاب و سپس با آزمون دست برتري ادينبورگ و مقياس هوش وکسلر بزرگسالان مورد سنجش قرار گرفتند. نتايج آزمون تي استودنت و تحليل واريانس چندمتغيره نشان داد که بين افراد چپ دست و راست دست در هوش کلي (2.63=t، 0.05>P)، هوش کلامي (61.13=F، P<0.01) و سه تا از خرده مقياس هاي هوش کلامي (اطلاعات، فراخناي ارقام و درک مطلب) و برخي از مولفه هاي هوش عملي (تکميل و تنظيم تصاوير و طرح مکعب ها) تفاوت معناداري وجود دارد و هوش کلي و کلامي افراد چپ دست در اين پژوهش، بيشتر از راست دست ها به دست آمد، در رابطه با هوش عملي (0.021=F، 0.05<P) و دو خرده مقياس آن (الحاق قطعات و رمزنويسي) تفاوت معناداري بين دو گروه مشاهده نشد.

 برای دانلود متن کامل این تحقیق در فرمت پی دی اف اینجا کلیک کنید.

عضو کانال تلگرام انجمن چپ دست هاي ايران شويد: https://telegram.me/chapdastam

 

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.