تست تشخیصی راست برتری یا چپ برتری

تست تشخیصی راست برتری یا چپ برتری
این تست به شما نشان می‌دهد کدام نیمکره از مغزتان فعالیت بیشتری دارد و در نتیجه آن شخصیت شما متمایل به كدام سمت است تا با توجه به آن بتوانید انتخاب‌های بهتری در زندگی داشته‌باشید. چون مثلا اگر شخصیت تحلیل گر داشته‌باشید احتمالا هنرمند موفقی نخواهید شد، پس بهتر است خیلی تلاش نکنید.  یا اگر شخصیتی کل‌گرا داشته‌ باشید بهتر است خیلی سراغ کارهای مدیریتی نروید چون چندان ثمری نخواهد داشت.

  عضو کانال تلگرام انجمن چپ دست هاي ايران شويد: https://telegram.me/chapdastam ( برای دسترسی به تست به ادامه مطلب مراجعه نمایید )1. آیا خودتان‌ را متخصص‌ تلقی‌ می‌كنید؟
الف- بله
ب- خیر
ج- در برخی‌ از زمینه‌ها

2. یادآوری‌ اسم‌ اشخاص‌ برایتان‌ راحت‌تر است‌ یاچهره‌ آنها؟
الف-  چهره‌ اشخاص‌
ب-  اسم‌ اشخاص‌
ج - هر دو به‌ یك‌ اندازه‌

3. در مواجهه‌ با شكست‌، كدام‌ یك‌ از گزینه‌های ‌زیر، طرز برخوردتان‌ را بهتر نشان‌ می‌دهد؟
الف- ناامید شدن‌، دست‌ كشیدن‌ از آن‌ كار و امتحان‌كردن‌ چیزی‌ جدید
ب- سعی‌، تلاش‌ و كوشش‌ دوباره‌ و دوباره‌
ج- شكست؛‌ نابود كننده‌ روح‌ و روان‌ است‌

4. كدام‌ یك‌ از صفات‌ زیر، بیشتر از بقیه‌ وصف‌حالتان‌ است؟
الف-  شهودی‌ و درونی هستم
ب-  اهل‌ مطالعه‌ و سنجیده‌ هستم
ج-  دقیق‌ هستم

5. كدام‌ یك‌ از گزینه‌های‌ زیر، بیشتر با شماهمخوانی‌ دارد؟
الف-  دوست دارم‌ قوانین‌ و مقررات‌ خاص‌ خودم‌ را رعایت‌كنم‌.
ب-  از عمل كردن‌ به‌ قوانین‌ و مقررات‌ راضی‌ و شاد هستم‌.
ج- گاهی‌ اوقات‌، قوانین‌ و مقررات‌ دست‌ و پاگیرمی‌شود و عصبانی​ام‌ می‌كند.

6. زمانی‌ كه‌ در یك‌ جلسه‌ گفت‌وگو یا سخنرانی‌حضور دارید، كدام‌ یك‌ از گزینه‌های‌ زیر بیشتر برای شما صدق‌ می‌كند؟
الف-  بیشتر اوقات‌ حواسم‌ پرت‌ می‌شود و به‌موضوعات‌ دیگری‌ فكر می‌كنم‌.
ب-  به‌ راحتی‌ حواسم‌ را روی‌ مسئله سخنرانی‌ متمركز کنم‌.
ج-  فقط اگر موضوع‌ را جالب‌ تلقی‌ كنم‌، می‌توانم‌حواسم‌ را روی‌ آن‌ متمركز كنم‌.

7. آ یا خودتان‌ را شخص‌ منظمی‌تلقی‌ می‌كنید؟
الف -  به‌ هیچ‌ وجه‌
ب -  بله‌، كاملا
ج – بله، نسبتا

8. هرچند وقت‌ یك‌‌بار‌ به‌ دنبال‌ حدس‌ وگمان‌های‌ شخصی‌ خود می‌روید؟
الف-  هر وقت‌ كه‌ بتوانم‌
ب-  به‌ ندرت‌
ج-  گاهی‌ اوقات‌

9. اگر یك‌ دفعه‌، هوس‌ امتحان‌ كردن‌ یك‌ كار و سرگرمی‌ خلاقانه‌ جدید، مثل‌ نقاشی‌ یاسفالگری‌ به‌سرتان‌ بزند، چه‌ می‌كنید؟
الف-  آن‌ را امتحان‌ می‌كنم‌ و بعد آن‌ رابه‌ عنوان‌ یكی‌ از سرگرمی‌های‌ بی‌شمار دیگرم‌ توسعه می‌دهم‌.
ب-  به‌ احتمال‌ زیاد، فقط به‌ آن‌ فكر می‌كنم‌ و فراتر نمی‌روم‌.
ج-  چند‌ مرتبه‌ آن‌ را امتحان‌ می‌كنم‌ و بعد ‌سراغ‌ سرگرمی‌ دیگری‌ می‌روم‌.

10. در مدرسه‌ و دوران‌ تحصیل‌، سركلاس‌ كدام‌ یك‌ از درس‌های‌ زیر، بیشتراحساس ‌راحتی ‌می‌كردید؟
الف-  هنر
ب-  ریاضیات‌
ج-  جغرافی‌

11. هر چند وقت‌ یك‌ بار، دوست دارید مبلمان‌ وتزیینات‌ منزلتان‌ را عوض‌ كنید؟
الف-  بیش‌ از 3‌ مرتبه ‌ ظرف‌ 5 سال‌
ب-  هر 5 سال‌، یك‌ مرتبه‌
ج-  ظرف‌ هر 5سال‌، 2 تا 3‌ مرتبه‌

12. وقتی‌ مشغول‌ شنیدن‌ اخبار از تلویزیون‌هستید، كدام‌ یك‌ از موضوعات‌ زیر، بیشتر از همه ‌توجه‌ شما را به‌ خود جلب‌ می‌كند؟
الف-  مسیر‌ و موضوعات‌ مربوط به‌ طبیعت و محیط زیست
ب-  سیاسی‌
ج-  ورزشی‌

13. كدام‌ یك‌ از گروه‌های‌ زیر بیشتر با روحیات‌شما سازگار هستند؟
الف-  شخصی‌ كه‌ از قوه‌ تخیل‌ زنده‌ و پرشوری‌برخوردار است‌.
ب-  شخصی‌ كه‌ بلند پرواز و جاه‌‌طلب‌ است‌.
ج-  شخصی‌ كه‌ از عقل‌ سلیم‌ و شعور خوبی‌برخوردار است‌.

14. نظرتان‌ در مورد هنر مدرن‌ چیست‌؟
الف -  آن‌ را جالب‌ و مهیج‌ تلقی‌ می‌كنم‌.
ب -  اهمیت‌ زیادی‌ به آن نمی‌دهم.
ج -  گاهی‌ می‌توانم‌ آن‌ را جدی‌ تلقی‌ كنم‌ و گاهی‌بی‌اعتنا از كنارش‌ می‌گذرم‌.

15. هر چند وقت‌ یك‌بار، به‌ افكار و اندیشه‌های‌خصوصی‌ خودتان‌ پناه‌ می‌برید؟
الف-  به‌ وفور
ب-  خیلی‌ به‌ ندرت‌
ج-  گاه‌ و بیگاه‌

16. زمانی‌ كه‌ وارد یك‌ سالن‌ یا تالار می‌شوید،در حالی‌ كه‌ بلیت رزرو شده‌ ندارید، ترجیح می‌دهید روی‌ صندلی‌ كدام‌ سمت‌ بنشینید؟
الف-  سمت‌ چپ‌
ب-  سمت‌ راست‌
ج-  فرقی‌ نمی‌كند

17. به‌ نظر شما، مزیت‌ بازنشسته‌ شدن‌ چیست‌؟
الف-  برخورداری‌ از وقت‌ بیشتر برای‌ آغاز فعالیت‌های‌ جدید بی‌شمار دیگر.
ب-  برخورداری‌ از وقت‌ بیشتر برای‌ همنشینی‌ بااقوام‌ و دوستان‌.
ج-  راهی برای خروج‌ از برنامه‌ یكنواخت‌، منظم‌ و كسل‌كننده‌ كاری‌

18. كدام‌ یك‌ از صفات‌ زیر، بیشتر از بقیه‌ با شماسازگار است‌؟
الف-  پیچیده‌
ب-  واقع‌ بین‌
ج-  عادی‌ و گاهی‌ منحصربه‌ فرد

19. در حال‌ حاضر، كدام‌ یك‌ از حالات‌ زیر بیشتربا روحیه‌ شما سازگار است؟
الف -  متفكر، جدی‌ و دقیق‌
ب -  تحت‌ فشار روحی
ج -  پركار، پر مشغله‌ و پرجنب‌ و جوش‌

20. آیا قادرید به‌ طور تقریبی‌ بگویید كه‌ چندروز را بدون‌ نگاه‌ كردن‌ به‌ ساعت‌ پشت‌ سرگذاشته‌‌اید؟
الف-  راستش‌ درست‌ نمی‌دانم‌، چون‌ گاهی‌ زمان‌ رابه‌ كلی‌ فراموش‌ می‌كنم‌.
ب-  بله‌، به‌ راحتی‌
ج -  گاهی‌ اوقات‌

21. در صورت‌ مواجهه‌ با كدام‌ یك‌ از موارد زیر، به‌ شدت‌ سر خورده‌، ناامید و عصبانی‌ می‌شوید؟
الف- زمانی‌ كه‌ وقت‌ كافی‌ برای‌ انجام‌ كارهایی‌ كه‌دوست‌ دارم‌، نداشته‌ باشم‌.
ب- زمانی‌ كه‌ در رأس‌ امور مربوط به‌ حرفه‌ام‌ قرارنداشته‌ باشم‌.
ج-  زمانی‌ كه‌ پیشرفت‌ها، موفقیت‌ها، دستاوردها و كوشش‌هایم نادیده‌ گرفته‌ شود.

22. در مورد این‌ جمله‌: «بزرگ‌ترین‌ معلم‌ و راهنما، تجربه‌ است»، نظرتان‌ چیست‌؟
الف-  كاملا با آن‌ موافق‌ هستم‌
ب-  اصلا موافق‌ نیستم‌
ج-  موافقم‌

23. در شریط مطلوب‌، كدام‌ یك‌ از گزینه‌های‌زیر را ترجیح‌ می‌دهید؟
الف- حرفه‌ای‌ كه‌ كاملا غیرقابل‌ پیش‌‌بینی‌ و توأم‌ باتجربیات‌ بی‌ شمار و جدید باشد.
ب-  داشتن‌ یك‌ حرفه‌ مشخص‌ و یكنواخت‌
ج- حرفه‌ای‌ كه‌ فرصت‌ یادگیری‌ چیزی‌ جدید را دراختیارتان‌ قرار دهد.

24. آیا تصور می‌كنید توضیح‌‌دهنده‌ خوبی‌ هستید؟
الف-  بله
ب-  خیر
ج-  در حد متوسط

25. هنگام‌ انجام‌ كدام‌ یك‌ از موارد زیر،بیشتر احساس‌ راحتی‌ به‌ شما دست‌ می‌دهد؟
الف- حین‌ انجام‌ یك‌ كار تخصصی‌تر مثل‌ كاركردن‌ با موتور ماشین‌تان‌ به‌ منظور تعمیر آن‌
ب- حین‌ نوشتن‌ یك‌ نامه‌ یا گزارش‌
ج- حین‌ انجام‌ یك‌ كار دستی‌ مثل‌ نقاشی‌

 
حالا می‌توانید بفهمید چه‌تیپ‌ انسانی هستید

حالا جواب‌هایتان را با هم جمع کنید تا امتیازتان به​دست بیاید. برای هر سؤال، به گزینه الف 2 امتیاز ، به گزینه ب صفر امتیاز و به گزینه ج یك امتیاز دهید.
امتیاز 35 تا 50

شما كل‌نگر هستید

این‌ امتیاز نشان می‌دهد شما یك‌ شخص‌راست‌ مغز هستید، یعنی دوست دارید مسیر‌ را به‌ طور كلی‌ مجسم‌ و ادراك‌ كنید. به‌ عبارت دیگر، به‌ جای‌ مشاهده‌ جزییات‌ سازنده‌ و تشكیل‌ دهنده‌، می‌خواهید تصویر اصلی‌ و بزرگ‌ را ببینید.

 
امتیاز 16 تا 34

همیشه تعارض دارید

امتیاز شما نشان​دهنده این‌ است‌ كه‌ از تعادلی‌متناسب‌ بین‌ 2 نیمكره‌ چپ‌ و راست‌ مغزتان ‌برخوردارید؛ یعنی  هیچ‌ نیمكره‌ای‌ بردیگری‌ غلبه‌ و سلطه‌ ندارد.این نشان‌دهنده این است که شما بیشتراز یك‌ شخص‌ راست‌ مغز یا چپ‌ مغز، از كشمكش‌ها وتضادهای‌ درونی‌ رنج‌ می‌برید. همچنین درمواجهه‌ با مشكلات‌، تعبیر و تفسیر اطلاعات‌ باموانعی‌ روبه‌رو می‌شوید. یعنی گاهی‌، جزئیاتی‌ كه‌ برای ‌نیمكره‌ راست‌ مغز، مهم‌ هستند، به‌ واسطه‌ نیمكره‌چپ‌ نادیده‌ گرفته‌ می‌شوند و برعكس‌. از جنبه‌ مثبت‌، نقطه‌ قوت‌ این‌ اشخاص‌ در این ‌است‌ كه‌ آنها هنگام‌ حل‌ یك‌ مشكل می‌توانند همزمان‌ تصویر اصلی‌ و جزئیات ‌ضروری‌ را ادراك‌ كنند.

 
امتیازکمتر از 16

شما جزئی نگر هستید

این امتیاز نشان می‌دهد شما عمدتا یك ‌شخص‌ چپ‌ مغز هستید. نیمكره‌ چپ‌ مغز، تحلیل‌گراست‌ و میل دارد به‌ شیوه‌ای‌ خطی‌ و جزء جزء اطلاعات را بررسی کند. به‌ عبارت‌ دیگر، از بخش‌های‌ كوچك‌ شروع‌ كرده‌ و به‌ بالا می‌رود، درحالی‌ كه‌ شخص‌ راست‌‌مغز برعكس‌ عمل‌ کرده و ابتدا تصویر اصلی‌ و بزرگ‌ را مجسم‌ می‌کند. شما می‌توانید حسابدار و برنامه‌دهنده خوبی باشید.
 

  عضو کانال تلگرام انجمن چپ دست هاي ايران شويد: https://telegram.me/chapdastam

دیدگاه های بازدیدکنندگان

سید مهدی قاسمی 25 دی 1395 - 10:32

سلام به همه دوستان من چپ دست هستم ولی امتیازم 28 شد کلا تمام کارهام با چپه اصلا با دست راست نمیتونم کاری انجام بدم حتی تو فوتبال هم فقط با پای چپ کار میکنم ولی تست جالبی بود ممنون ازشما که فهمیدم از دو نیمکره استفاده میکنم

فاطمه۶۳ 25 دی 1395 - 08:35

سلام من چپ دستم و همه کارها رو با تسلط کامل با دست چپ انجام میدم حتی کارایی رو که همه فکر میکنن یه چپ دست نمی تونه انجام بده تست خیلی جالبی بود امتیاز من شد۳۵ ولی درمورد اینکه افراد کل نگر نمی تونن مدیریت کنن مخالفم تو مدیریت کردن هر کاری که بهم بسپرن موفق بودم

فرزانه 25 دی 1395 - 07:25

امتیازم 33
متشکرم

پریا 25 دی 1395 - 01:14

خوب بود ممنون .امتیازم ۳۷شد و کل گرام

Maedeh pakizeh 25 دی 1395 - 01:10

Manam chap dastam
Emtizam shod 26😊
Khob bod . Chon motmaenam bishtar chap dasta be jaye payin tar az 16 ,beyn 16ta 32 dar miyan 😜

شالیز 25 دی 1395 - 01:00

من چپ دست هستم ولی برام راست دست نوشته!!!

رضا نصیرزاده 25 دی 1395 - 00:54

سلام. عالب بود . خیلی جالب بود . من خودم چپ دست هستم. و عاشق افراد چپ دست هستم. چون معتقدم تموم افراد باهوش دنیا تقریبا چپ دست بودن. بخصوص رییس جمهورهای .....
نمره من 25 شد.

محمد جواد دوستی 24 دی 1395 - 23:47

امتیازم 31شد،چپ دست هستم،تا حدودی درست بود.

مهران رادمنش 24 دی 1395 - 23:41

امتیاز من 27 شد
و در مورد من کاملا صدق میکرد

مینا 18 دی 1395 - 20:40

چپ دست هستم
امتیازم ۲۷ شد
کاملا درست

داود ایوبی 28 آذر 1395 - 05:24

خیلی تست جالبی بود ممنونم از توجه تون من یک چپ دست به قول دوستان کلاسیک هستم و از اینکه چپ دست هستم به خودم می بالم واینم قبول ندارم که درمورد وسایل که میگید. برا راست دستان است وبرای چپ دستان ایجاد سختی میکند. بنظر بنده خواستن توانستن است بازم تشکر میکنم از کانال خوب پرمحتوا تون

فاطی 26 آذر 1395 - 16:52

منم امتیازم ۳۰شد.البته من ی چپ دستم ک با دیت راست مینویسه

رویا زارع 26 آذر 1395 - 16:31

باسلام.من یه چپ دستم.امتیازم ۳۷ شده و کاملا با خصوصیاتم همخونی داره.باتشکر از برنامه بسیار جالبتون

فاطمه 26 آذر 1395 - 14:24

منم چپ دستم و امتیاز ۲۷ واقعا هم دچار تضاد هستم تو رفتار و تصمیم گیری ها،، جالب بود😊

Obaid 26 آذر 1395 - 14:23

من چپ دست استم و نمره من ٢٧ بود، دقيقاً خواص من را منعكس. كرده بود

رضا عباسی 26 آذر 1395 - 12:04

تست جالبی بود امتیاز من 25 شد و فکر می کنم تا حدودی درست پیش بینی کرده بود.

sh 26 آذر 1395 - 11:47

سلام تست خوبی بود ...ممنون
من چپ دستم و جواب من 27 شد طبق نظر دوستان احتمالا بیشتر چپ دستها امتیازشون بین 16 تا 35 میشه

ف.ادیبی 26 آذر 1395 - 11:33

من چپ دستم
29 ...

وهاب سجادي 11 شهریور 1395 - 23:53

من چپ دست هستم و امتيازم ٢٧ و كاملا درست بود
👌👌👌

یلدا سی سخت پور 09 شهریور 1395 - 20:17

من چپ دست هستم اما امتیازم 27 شد با این حال ک خودم فکر میکردم ک تعادل دارم بین دو نیم کره ولی با این تست باز برام روشن شد . سپاسگزارم

علی فتحی 09 شهریور 1395 - 19:01

امتیاز من 37
البته راست دست ام

حاتمی 08 شهریور 1395 - 17:04

جالب بود. من چپ دستم. تحصیلات دانشگاهیم در رشته حسابداری بوده.پنج سال کار کردم اما به خاطر بی علاقه بودن به کارم اونو تغییر دادم و حالا در زمینه هنر مشغول هستم.ای کاش این تست رو ده سال پیش دیده بودم.

kobisaaa 06 شهریور 1395 - 11:36

خوب بود با اینکه چپ دستم ولی امتیازم شد ۳۰ و دقیقا درست بود یعنی تعادل بین چپ و راست ...

سوگند تخمه چی 06 شهریور 1395 - 11:01

سلام من امتیازات رو ندارم.از کجا باید امتیاز جوابامو بدونم؟

مهدی 06 شهریور 1395 - 08:55

با سلام به همه دوستان. من چپ دست هستم و امتیاز من 24 شد که این تعارض توی تصمیم گیری هایم هم وجود داره و قطعیت توی کارم نیست.

حمیده کمالی 06 شهریور 1395 - 08:38

تست جالبی بود ولی کاش شخصیت هارو بیشتر توضیح میدادید

ن . ر 02 شهریور 1395 - 12:05

خیلی جالبه من چپ دستم ولی خیلی از کارهام با راسته
در این تست نمره۲۹رو گرفتم و واقعا تحلیل آن درسته البته در مورد من....

نازی 01 شهریور 1395 - 17:46

همیشه تعارض دارید
همیشه از این که تو تصمیم گیری ها دچار تضاد می شدم،رنج می بردم . حالا فهمیدم به خاطر سیستم درونیمه و دست خودم نبوده
در واقع احساس ضعف می کردم
همسرم میگفت: وقتی یه موضوعی مطرح میشه تو چیزایی رو مد نظر قرار میدی که هیچ کس به فکرش نمی رسه و گاهی این آزار دهنده است

معین مرادی ش 31 مرداد 1395 - 15:58

موقع تست بارها میخوندم و هی جمع میزدم😃دسته ی دومم ... سلامتی ۱۶ تا ۳۴ ها😃

سید مهدی رفیعی 30 مرداد 1395 - 09:57

جالب بود. . اما بنظرم نمیشه بگیم کلاً برای همه صدق می کنه!

ولی اله مرادی 29 مرداد 1395 - 22:11

باسلام تست بسیار خوبی بود خیلی برایم جالب بود که شخصیت خودمو بهتر بشناسم.ممنون و سپاسگزارم

مینا 28 مرداد 1395 - 16:56

جاالب بود منم امتیازم 32شد البته من چپ دستم

محبوبه شعباني صحنه سرايي 28 مرداد 1395 - 15:11

سلام. ميخواستم بدونم آيا نتيجه ي اين تست ارتباطي با اينكه ما چپ دست يا راست دست و يا دو دست هستيم داره يا نه؟ با تشكر

مونا طهرانچى 27 مرداد 1395 - 18:55 وبگاه

عالى بود!!! من در حال تست زدن فقط ميخنديدم انگار جوابهارو خودم نوشتم همه الف ها جواب من ميشد !

الهام.صاد 27 مرداد 1395 - 17:02

واقعا درست بود.مخصوصا قسمتی ک میگه افرادی ک امتیازشون بین16تا34 هست از تضاددرونی وکشمش ها رنج میبرن

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.