در نیمکره های چپ و راست مغز شما چه می گذرد؟

در نیمکره های چپ و راست مغز شما چه می گذرد؟

مخ شامل دو نیمکره است که از نظر شکل به هم شبیه هستند ولی از لحاظ ساماندهی و کارکرد دارای عملکردهای متفاوتی هستند.

رفتار چپ‌مغزها سازمان‌یافته‌تر است.
اطلاعات را پردازش می‌کنند و این کار را به ترتیب انجام می‌دهند.
این دسته از افراد معمولاً هوشیارند.
قوانین و برنامه‌ها را دنبال می‌کنند.
چپ مغزها در ریاضی و علوم قوی هستند و می‌توانند سریع به پرسش‌ها پاسخ بدهند.
نظم و طبقه بندی کردن را دوست دارند.
منطقی و تحلیل گر با مسائل برخورد می کنند.
با جزئیات سر و کار دارند.
زندگی منظم و از پیش تعیین شده را می پسندند.
در زبان شناسان، ریاضی دانان این بخش مغز فعال تر و بر نیمکره دیگر غالب تر است.

راه های پرورش نیمکره چپ مغز:
جدول حل کنید.
برای کارهای روزانه تان برنامه ریزی داشته باشید.
در طبیعت برای لذت بردن از حس شنوایی تان نیز استفاده کنید
پازل و شطرنج بازی کنید.
سخنوری و کنفرانس دادن را تمرین کنید.

***
راست‌مغزها خیال‌پرداز هستند.
ممکن است خیلی باهوش و متفکر باشند.
این دسته در علوم اجتماعی و هنر خیلی خوب نتیجه می‌گیرند.
بسیار شهودی هستند و مهارت بسیاری دارند که در دام دروغ یا نیرنگ نیفتند.
قدرت خلاقیت و کشف کردن دارند.
ورزش و حرکات موزون در این ناحیه بدن قرار دارد.
استعداد موسیقی نیز در این قسمت است.
با هنرهای نقاشی و طراحی سرو کار دارد.
کل نگر هستند.
طراحان، نویسندگان، نقاشان و هنرمندان بزرگ از این قسمت مغزشان بیشتر استفاده می کنند.
 راه های پرورش نیمکره راست مغز

به خود مجال فکرهای تخیلی و خیال بافی را بدهید.
رمان بخوانید و داستان را به شکل تصویر در ذهن خود مرور کنید.
نقاشی و طراحی کردن را بیاموزید.
گاهی بچه گانه فکر کنید و به کودک درون خود اهمیت دهید.

اعمال مغز چپ                                       اعمال مغز راست

منطقی                                                   احساسی

واقعیت ها                                                تخیلات

علم و استدلال                                         موزیک و هنر

اهل اطمینان                                            اهل ریسک

هوشمندی                                              باور و عقیده

منبع: دنیای روانشناسی

  عضو کانال تلگرام انجمن چپ دست هاي ايران شويد: https://telegram.me/chapdastam

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.