موفقیت بیشتر افراد چپ دست در آزمون سراسری ورود به دانشگاه‌های ایران

موفقیت بیشتر افراد چپ دست در آزمون سراسری ورود به دانشگاه‌های ایران

یک تحقیق خوب و علمی درباره چپ دست ها


دکتر مریم نوروزیان۱، دکتر جمشید لطفی۲
۱- دانشگاه علوم پزشکی ایران؛ بیمارستان روزبه، تهران، ایران.
۲- دانشگاه علوم پزشکی ایران؛ بیمارستان دکترشریعتی، تهران، ایران.
چکیده: (۱۸۴۲ مشاهده)
در متون علمی چپ دستی از طرف عده‌ای با عوامل آسیب‌زا مرتبط بوده و به عنوان یک پدیده غیر عادی تلقی می‌شود ولی از طرف عده‌ای دیگر طبیعی محسوب گشته حتی با استعداد‌های خاصی مرتبط شناخته شده است.
در این تحقیق میزان موفقیت افراد چپ‌دست در مقایسه با راست‌دست در آزمون سراسری ورود به دانشگاه‌ها مورد بررسی قرار گرفت. مجموعا ۵۰۰۰۰ نفر از میان داوطلبان مرحله اول آزمون سراسری دانشگاه‌ها در ۵ سال متوالی بطور تصادفی انتخاب شده و از نظر قبولی دانشگاه‌ها و چپ‌دستی مورد مطالعه قرار گرفتند.
مشخص گردید که افراد چپ‌دست نسبت به افراد راست‌دست در تمام سال‌های مورد مطالعه بطور معنی دار از میزان قبولی بیشتری برخوردار بوده اند. (۲۷/۳ درصد در مقایسه با ۲۴/۳) این یافته در جهت تایید نظریه هایی است که اصولا چپ‌‌‌دستی را یک پدیده عادی تلقی کرده و برای آن نقش پاتولوژیک قائل نیستند.

 

متن کامل مقاله را اینجا بخوانید.

 

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.